Authors Kijima, Masachika/ Tsumura, Akihisa/ Hirao, Chisato/ Teramoto, Tougo/ OKYUDO, Masami/
Journal Title Wakayama University bulletin of Institute for Education on Space
Volume 2
Authors Kijima, Masachika/ AKIYAMA, Hiroaki/ Hayashi, Miyuki/ Nishihama, Reiko/ Yokoyama, Masaki/ Yamaura, Syusaku/ ISHIZUKA, Wataru/ OKYUDO, Masami/ Yoshizumi, Chiaki/ Sato, Naoko/ Otani, Tomomi/
Journal Title Wakayama University bulletin of Institute for Education on Space
Volume 2
Authors Kijima, Masachika/
Journal Title Wakayama University bulletin of Institute for Education on Space
Volume 3
Authors Kijima, Masachika/ Inoue, Maki/
Journal Title Wakayama University bulletin of Institute for Education on Space
Volume 3
Authors Kijima, Masachika/ AKIYAMA, Hiroaki/ Mizoguchi, Hajime/ Hayashi, Miyuki/ OKYUDO, Masami/ Fujigaki, Motoharu/
Journal Title Wakayama University bulletin of Institute for Education on Space
Volume 3
Authors Saito, Kazuya/ Kijima, Masachika/
Journal Title Wakayama University bulletin of Institute for Education on Space
Volume 3
Authors TOMITA, Akihiko/ Dusan, Radosavljevic/ AKIYAMA, Hiroaki/ Kijima, Masachika/ OKYUDO, Masami/ Yoshizumi, Chiaki/ Sato, Naoko/ Otani, Tomomi/
Journal Title Wakayama University bulletin of Institute for Education on Space
Volume 3