Authors TSUCHITANI, Shigeki/ 越本 泰弘/ MIKI, Hirofumi/ KIKUCHI, Kunitomo/ 安積 欣志/
Journal Title Only oneを創る : 和歌山大学オンリー・ワン創成プロジェクト報告書
Volume 2011