Authors OSAWA, Takeshi/ 江本 みのる/
Journal Title The annals of the Economic Society, Wakayama University
Volume 10
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The annals of the Economic Society, Wakayama University
Volume 14
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The Wakayama economic review
Volume 274
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The Wakayama economic review
Volume 277
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The Wakayama economic review
Volume 355
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title 地域研究シリーズ
Volume 16
Authors Ishibashi, Sadao/ Oizumi, Eiji/ OSAWA, Takeshi/ KOJIMA, Toshihiro/ SATOH, Shuu/ Nakamura, Taiwa/ Hashimoto, Takuji/ MORIGUCHI, Yoshiki/ YAMADA, Yoshiharu/ Yoshimura, Norihisa/
Journal Title 地域研究シリーズ
Volume 18
Authors OSAWA, Takeshi/ ADACHI, Motohiro/ Yoshimura, Norihisa/
Journal Title 地域研究シリーズ
Volume 22
Authors FUJINAGA, Hiroshi/ IWATA, Hideaki/ Otsu, Masakazu/ OSAWA, Takeshi/
Journal Title 地域研究シリーズ
Volume 29
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title 地域研究シリーズ
Volume 32
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The annals of the Economic Society, Wakayama University
Volume 15
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The annals of the Economic Society, Wakayama University
Volume 18
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The Wakayama economic review
Volume 368
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The Wakayama economic review
Volume 377
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The Wakayama economic review
Volume 384
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title 地域経済 = Reginal economy
Volume 7
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title 地域経済 = Reginal economy
Volume 8
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title 地域研究シリーズ
Volume 51
Authors OSAWA, Takeshi/
Journal Title The Wakayama economic review
Volume 392